ผู้ให้บริการ

เราเป็นตัวแทนในการรับฝากรับยา - จัดส่งยา 

โดยการไปรับยาที่คลินิก และส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ 

 

  ผู้ให้บริการ 

นายนัทธวิทย์ สุขรักษ์

 

 

หมายเหตุ

- เราเป็นบริการไปรับยาแทนผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่อง

- ควรไปพบแพทย์ตามนัด

 

- สำหรับผู้หญิงช่วงที่ตั้งครรภ์ไม่แนะนำให้กินยา 

- ยาบางท่านอาจแตกต่างออกไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ต้องดูจากแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่คลินิก

- หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผื่นขึ้น บวม คัน หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก ให้หยุดยาทันที และรีบไปพบแพทย์ เราเป็นเพียงผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าให้ท่านเท่านั้น ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่ออาการแพ้ยาที่อาจเกิดขึ้น

 

Visitors: 126,049